Menu strony

Zawód tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły jest osobą, która trudni się przekładem wszelkich zaświadczeń oficjalnych oraz procesowych z jakiegoś języka na inny, uwierzytelnianiem kopii obcojęzycznych powyższych pism czy też uwierzytelnianiem przekładów oraz duplikatów wykonanych przez inną jednostkę.


TłumaczTłumacz (http://www.transleo.pl/) przysięgły dokonuje przekładów takich dokumentów jak świadectwa, certyfikaty, poświadczenia, umowy notarialne, upoważnienia, faktury, indeksy, dokumenty medyczne, finansowe, testamenty, orzeczenia sądowe, zaświadczenia z izby lekarskiej itd. Dokonuje również przekładów ustnych (na przykład w czasie rozpraw sądowych). Z zasady tłumacze przysięgli trudnią się również tłumaczeniem zwykłym, to znaczy przekładem korespondencji, instrukcji, listów motywacyjnych lub rozmów biznesowych - tłumacz przysięgły ukraiński.


Karkonosze, Śnieżne Kotły
Bez względu na to czy są to tłumaczenia rosyjski, z włoskiego, chińskiego, japońskiego czy tłumaczenie ukraiński, zadaniem tłumacza przysięgłego będzie jak najdokładniejsze przetłumaczenie danego tekstu, zgodnie z zachowaniem specjalistycznego słownictwa jak też z zachowaniem formalnoprawnych zasad, które wiążą w wypadku przekładów prawniczych a także sądowych. Tłumacz przysięgły musi na pewno biegle znać język obcy, w jakim dopełnia wykładni wraz ze specjalistycznym, specyficznym dla rozmaitych sfer słownictwem. Powinien również władać biegle językiem ojczystym - świetnie znać jego gramatykę, ortografię itd. Powinien również posiadać wiedzę prawniczą, w obszarze umożliwiającym dopełnianie translacji dokumentów prawniczych albo tłumaczeń ustnych o charakterze prawnym - tłumaczenia rosyjskiego.


Zarobki tłumacza przysięgłego zależne są przede wszystkim od ilości tłumaczeń które wykonuje oraz języka wykładni. W przypadku przekładów poleconych przez instytucje państwowe stawki za nie są odgórnie ustalone przez Ministerstwo Finansów, zaś w wypadku jeżeli zleceniodawcą będzie prywatna osoba, tłumacz przysięgły ma dowolność w wyznaczaniu należności za przeprowadzone tłumaczenie. Tłumacz przysięgły ukraiński zarabia średnio od ok. 20 zł za stronkę do 40 zł.


Sporzej zarabiają tłumacze znający mniej popularne języki (dla przykładu język chiński, język arabski). Średnie płace tłumacza przysięgłego wynoszą co miesiąc od ok. 4 tys.

Pragniesz czytać dalej ciekawą treść? Zatem nic nie stoi na przeszkodzie - kontynuuj koperty z pianką na następnej stronie.

zł. do 6 tys. zł.
2020/07/04, 08:04