Menu strony

Gdy potrzebna jest pomoc adwokata

Z jakiej przyczyny dobrze jest polecić radcy prawnemu przeprowadzenie procesu sądowego?

Nie każdy proces wymaga udziału prawnika w charakterze reprezentanta. Jest parę postępowań, jakie z uwagi na mało skomplikowany zakres, nie wymagają jego uczestnictwa. Należy do nich z pewnością postępowanie o stwierdzenie zyskania spadku.


Radca prawny
Oczywiście od tej zasady bywają wyjątki.

Podoba Ci się omawiany artykuł? Więc odsyłam tam (http://www.kancelariadobrogoszcz.pl/prawa-i-obowiazki-swiadka-w-sadzie/) - w tamtym miejscu znajdziesz ciekawe informacje, które są omówieniem opisywanego zagadnienia.

Radca prawny będzie niezbędny w postępowaniach cywilnych, w postępowaniach rodzinnych, a z całą pewnością w gospodarczych. Asysta radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez niego strony postępowania jak też wykonywaniu za nią działań związanych ze sporządzaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń albo innych pism) i co najistotniejsze, radca prawny bierze czynny udział w rozprawie, zadaje pytania biegłym.

Tutaj na uwagę zasługuje również to, że począwszy od 5 maja 2012 roku zmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, bardziej rygorystyczne zadania, do jakich należy prezentacja w pozwie lub odpowiedzi na pozew wszelkich twierdzeń i wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń jak też dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w odpowiedzi na pozew albo innym piśmie przygotowawczym bez swej winy bądź iż uwzględnienie spóźnionych stwierdzeń a również dowodów nie wywoła zwłoki w rozpoznaniu sprawy czy też że istnieją inne wyjątkowe warunki. Należy także uwydatnić, iż z uwagi na zaistniałe przemiany uczestnictwo radcy prawnego w toku pierwszej instancji jest bardzo ważne właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób pełny postępowania dowodowego. Gdy mamy ograniczone możliwości pieniężne to zawsze polecane jest zatrudnienie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji albo kontrakcji na nią.

Należy również zaakcentować, że koszty udziału prawnika w procesie są - co do zasady - zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie właściwego orzeczenia. Jeśli wyszukujemy prawnika na Dolnym Śląsku proponuję wbić w przeglądarkę wyrażenie: porady prawne (więcej prawnik w puławach) Wroclaw.
2021/09/06, 08:49