Menu strony

Kilka słów odnośnie dokumentu GOST

O ile coraz częściej można spotkać się z certyfikatem EAC, obowiązującym na obszarze Unii Celnej, to pomimo tego nie każdy zna standardy GOST funkcjonujące na terenie Rosji.
tłumacz


Jest to jednak certyfikat powiązany z Unią Celną, gdyż potwierdza on zgodność z niedawno rozpracowanymi regulacjami technicznymi w Rosji, Kazachstanie i Białorusi.


gps


Fachowiec


GOST certyfikat - http://www.centrumjakosci.pl/fsc.html - jest dokumentem wydawanym na produkt zgodny z rosyjskimi standardami. Inna nazwa to GOST-R, gdzie ostatnia litera oznacza właśnie Rosję. Jeśli dany produkt jest zgodny z regulacjami, wówczas przyznany zostaje certyfikat. GOST dotyczy wszystkich trzech krajów Unii Celnej, jednak zarazem należy wspomnieć, iż zagadnienia i parametry są we wszystkich tych krajach odmienne. Certyfikat GOST wydaje się na partię pojedynczą na towary dostarczone do Federacji Rosyjskiej, a także seryjną, na rok, dwa albo trzy lata. Ów certyfikat - pod linkiem- http://certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html - zawiera m.in. wiadomości o danych producenta i odbiorcy, całkowitą nazwę produktu, jego model lub także i opis. Jeśli wcześniej były przyznawane certyfikaty na partię pojedynczą, w późniejszym czasie ubiegać się można o certyfikację seryjną, gdzie podać należy między innymi informacje o wcześniejszych certyfikatach, a także protokoły badań. Wszystko jednak może się różnić od siebie zależnie od pewnych czynników.
W Federacji Rosyjskiej jest też przyznawane świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, które pozwalają na produkowanie albo wwóz na obszar kraju produktów. Certyfikat potwierdza zgodność produktów z normami higienicznymi oraz sanitarnymi. Zwykle jest on przyznawany na okres 5 lat.
2018/02/15, 12:38