Menu strony

Projekt i koszty utworzenia przyłącza gazowego

Ażeby stać się odbiorcą gazu, należy, spełnić całą listę wymagań ściśle określonych poprzez jego dostawcę jak też przepisy prawa budowlanego i energetycznego.


Wykonanie gazowego przyłącza może potrwać do pół roku, dlatego powinniśmy zacząć starania odpowiednio wcześniej.
Podpowiadamy, co powinien mieścić projekt przyłącza.

Nasze nowe artykuły są podobnie pociągające, co ten. Zatem wejdź w link tutaj masaż kraków i czytaj szczegółowe posty. Zachęcamy!

Projekt przyłącza gazowego powinien zostać zrobiony poprzez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli sami zajmujemy się organizowaniem wszelkich formalności, można się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. W ten sposób zazwyczaj udaje się uniknąć potencjalnych problemów z potwierdzeniem projektu przez gazownię. Kiedy gaz ma być doprowadzony do domku, w którym wcześniej nie przewidziano instalacji gazowej, projekt powinien obejmować swoim zakresem przyłącze gazowe jak również wewnętrzną instalację . Jeśli przebieg kanałów oraz miejsca odbioru gazu w domku zostały oznaczone w planie architektoniczno-budowlanym, starczy zrobić wyłącznie projekt przyłącza.


fotograf weselny


Projektant gazowej instalacji jest zobowiązany do spełnienia wymagań stawianych poprzez dostawcę gazu, określonych w „Warunkach przyłączenia do gazowej sieci”. Prace możemy powierzyć firmie posiadającej licencję gazowni, jaka zajmie się ogółem robót – od rozbudowy sieci, przez wykonanie przyłącza i instalacji na posiadłości, aż po rozprowadzenie kanałów w mieszkaniu.
Zakłady gazownicze mają listy licencjonowanych podwykonawców uprawomocnionych do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Do wykonania instalacji na posesji a także w budynku możemy też wyselekcjonować firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy.
2019/03/03, 07:31