Menu strony

Projekt i koszty utworzenia przyłącza gazowego

Ażeby stać się odbiorcą gazu, należy, spełnić całą listę wymagań ściśle określonych poprzez jego dostawcę jak też przepisy prawa budowlanego i energetycznego.


Wykonanie gazowego przyłącza może potrwać do pół roku, dlatego powinniśmy zacząć starania odpowiednio wcześniej.
Podpowiadamy, co powinien mieścić projekt przyłącza. Projekt przyłącza gazowego powinien zostać zrobiony poprzez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli sami zajmujemy się organizowaniem wszelkich formalności, można się zwrócić do gazowni o wskazanie takiej osoby. W ten sposób zazwyczaj udaje się uniknąć potencjalnych problemów z potwierdzeniem projektu przez gazownię. Kiedy gaz ma być doprowadzony do domku, w którym wcześniej nie przewidziano instalacji gazowej, projekt powinien obejmować swoim zakresem przyłącze gazowe jak również wewnętrzną instalację . Jeśli przebieg kanałów oraz miejsca odbioru gazu w domku zostały oznaczone w planie architektoniczno-budowlanym, starczy zrobić wyłącznie projekt przyłącza.


fotograf weselny


Projektant gazowej instalacji jest zobowiązany do spełnienia wymagań stawianych poprzez dostawcę gazu, określonych w „Warunkach przyłączenia do gazowej sieci”. Prace możemy powierzyć firmie posiadającej licencję gazowni, jaka zajmie się ogółem robót – od rozbudowy sieci, przez wykonanie przyłącza i instalacji na posiadłości, aż po rozprowadzenie kanałów w mieszkaniu.
Zakłady gazownicze mają listy licencjonowanych podwykonawców uprawomocnionych do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Do wykonania instalacji na posesji a także w budynku możemy też wyselekcjonować firmę z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy.
2018/10/12, 13:02