Menu strony

Czym jest geodezja? Przeczytaj więcej

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami - zajmuje się tym geodezja.
geodeci w pracy
Dziś geodezja dzieli się na 2 zasadnicze działy. A więc wyróżniamy geodezję niższą, która wyróżnia się tym, iż tu pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które występują na obszarach wielkich, o całkowitej powierzchni ponad 750 km2. Czasami możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, aczkolwiek nie wszyscy eksperci uznają je za obowiązujące - odwiedź.

Sprawdź też

O geodezji

działka
Geodezja jest dziedziną, która zajmuje się takimi sferami jak między innymi ustalanie wielkości oraz kształtu ziemi. Do tego należy dodać takie zadania jak określanie położenia punktów, które znajdują się na jej płaszczyźnie. Przeprowadzanie niebywale dokładnych pomiarów jest jednym z obowiązków geodety. Owocem jego pracy okazują się być potem wszelkie opracowania graficzne w postaci znanych nam bardzo dobrze map bądź też profili.


- utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez stosowny organ administracji,

- okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest [TAG=dokumenta http://www.geopoint-geodezja.pl/
Dodane przez: M.G.
2018/07/12, 03:33