Menu strony

Czym jest geodezja? Przeczytaj więcej

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami - zajmuje się tym geodezja.
geodeci w pracy
Dziś geodezja dzieli się na 2 zasadnicze działy.

Nie obawiaj się, nasze odnośniki są niesamowicie ciekawe oraz, co najważniejsze, są zawsze aktualne i przydatne. Jeżeli szukasz jakichś wiadomości, to na nasze strony.

A więc wyróżniamy geodezję niższą, która wyróżnia się tym, iż tu pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie przekracza 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które występują na obszarach wielkich, o całkowitej powierzchni ponad 750 km2. Czasami możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, aczkolwiek nie wszyscy eksperci uznają je za obowiązujące - odwiedź.

- utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez stosowny organ administracji,

Sprawdź też

O geodezji

działka
Geodezja jest nauką, która zajmuje się takimi zagadnieniami jak między innymi ustalanie wielkości oraz kształtu ziemi. Do tego należy dodać takie rzeczy jak określanie położenia punktów, które są na jej powierzchni. Przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów jest jednym z wielu obowiązków specjalisty geodety. Owocem jego działań okazują się być potem wszelkie opracowania graficzne w postaci znanych nam znakomicie map bądź też profili.


- okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania.

Jeżeli poszukujesz dodatkowych informacji na omawiany w tym miejscu problem, to zapewne znajdziesz więcej pod linkiem (http://www.traple.pl/obszary-prawa/life-science-healthcare/).

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa - poczytaj na .
Dodane przez: M.G.
2021/09/30, 07:01