Ochrona środowiska
książka na biurku

Wspólnota Europejska i jej przydatne regulacje

UE przekazuje państwom należącym do Wspólnoty różnego rodzaju rozporządzenia. Kraje, które stają się przyjęte do Unii Europejskiej muszą liczyć się z tym, że będą one musiały zacząć zastosować się do europejskich praw.
las

Chrońmy środowisko niezależnie, czy chodzi o zakład pracy, czy miejsce zamieszkania

Troska o ochronę środowiska, to podstawa, jeżeli chcemy, aby następne pokolenia mogły żyć i podziwiać piękne krajobrazy, które i my mamy dane oglądać. Zaniedbania w tym zakresie są jednakże wciąż duże. Z jednej strony media nagłaśniają potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie nie zawsze przestrzegają chociażby podstawowych zasad z tym związanych. Tymczasem dbanie o środowisko powinno być bliska każdego z nas.