Menu strony
Drgania
Tensometr

Testy oraz pomiary wytrzymałościowe. Tensometria

Pomiarami stopnia deformacji i odporności materiałów konstrukcji włącznie zajmuje się tak zwana technika analizy MES. Całkowite rozwinięcie owego skrótu to: Metoda Elementów Skończonych. Trzonem metody są rozwiązywania równań różniczkowych. W badaniu jak też regulowaniu wytrzymałości wykorzystuje się też pomiary drgań oraz tensometry. Dzięki próbom tensometrycznym eksperci mogą wykonywać ciąg prac oraz analiz mających związek z analizą naprężenia fragmentów maszyn czy konstrukcji budowlanych.