Menu strony
Zarząd Wspólnoty
Bloki mieszkalne

Zarządzanie budynkami we Wrocławiu

Kierowanie nieruchomością to szerszy obszar działań niż administrowanie. Funkcją zarządcy jest czynne rządzenie majątkiem właściciela umieszczonym w nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami Wrocław jest działalnością zawodową realizowaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Zarządca funkcjonuje na podstawie umowy o kierowanie, zawartej ze wspólnotą mieszkaniową, w imieniu jakiej funkcjonuje Zarząd Wspólnoty.